Październik 2011

Z Rokiem Regionów łatwiej o Odznakę Grunwaldzką!

2011-10-18 09:17 przez Maciej Młynarczyk

 

tl_files/rokregionow.zhp.pl/banner_lewy_do_pomniejszenia.pngDo 31 października trwają zgłoszenia do współzawodnictwa o Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej - szczególne wyróżnienie dla jednostek harcerskich, które chcą prowadzić ciekawe działania z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

 

Aby zdobyć tytuł i odznakę - drużyny, gromady, kręgi i szczepy wykonują w ciągu roku harcerskiego po 3 zadania programowe, wybrane spośród kilkudziesięciu propozycji z programu Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.


W tym roku szczególne ułatwienia czekają uczestników Roku Regionów - działania podjęte w ramach tej propozycji programowej zaliczają 1 lub 2 spośród 3 obowiązkowych zadań grunwaldzkich.

(Drużyny przystępujące do współzawodnictwa po raz pierwszy nie muszą wykonywać zadania "Grunwaldzki Zwiad", drużynom zdobywającym Odznakę po raz drugi i kolejny krok 1 Roku Regionów zalicza zadanie z bloku I "Myśląc nie tylko o ważnych dziejach", krok 2 zaś - zadanie z bloku III "Myśląc o Polsce").

 

Skrót informacji o Odznace Grunwaldzkiej i Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich

Strona Odznaki Grunwaldzkiej

Więcej informacji - program@grunwald.zhp.pl

 

 

tl_files/rokregionow.zhp.pl/grafika do wykorzystania w newsie.png