Październik 2012

Co miało wpływ na wynik drużyny w Roku Regionów?

2012-10-15 23:55 przez Polska Myśląca

 

tl_files/rokregionow.zhp.pl/rokregionow_winieta.png

 

Zgodnie z treścią podręcznika Roku Regionów i informacji przesłanych drużynom po zakończeniu zgłoszeń, na wynik drużyny w Roku Regionów miały wpływ następujące czynniki:

 • wartość poznawcza działań drużyny, w tym poziom merytoryczny, korzystanie z fachowych źródeł wiedzy,
 • atrakcyjność pierwszego kroku dla członków drużyny (w tym odbycie wyprawy)
  wyrazistość, atrakcyjność przekazu w drugim kroku (ciekawe, nowoczesne środki i metody),
 • faktyczny krąg odbiorców kampanii świadomościowej w drugim kroku,
 • potencjalne rezultaty kampanii świadomościowej (czy rzeczywiście mogła obudzić albo wzmocnić tożsamość regionalną),
 • harcerscy i nieharcerscy partnerzy faktycznie zaangażowani w działania drużyny w ramach RR,
 • liczba sfer RR, w których drużyna na satysfakcjonującym poziomie zrealizowała oba kroki: krok 1 i krok 2,
 • wiarygodność, szczegółowość, rzeczowość i atrakcyjność meldunku (w tym wskazanie, czego się rzeczywiście nauczylismy i co się dokładnie działo, a także zwracanie uwagi na rezultaty, nie tylko na przebieg działań),
 • czy i na jakim poziomie zdobywano sprawności Roku Regionów,
 • jakość fan page'a regionu na FB oraz liczba jego fanów,
 • nagłośnienie działań drużyny w ramach FB (prasa, telewizja, Internet).

 

Słaby wynik drużyny albo niezdobycie Harcerskiej Odznaki Regionalnej najczęściej są spowodowane następującymi czynnikami:

 • działania drużyny były związane z samym tylko poznawaniem i prezentowaniem regionu, bez szukania i eksponowania cech typowych, charakterystycznych, wyróżniających region od innych (w konsekwencji drużyna w swoich działaniach pokazywała tematy, które wcale nie są typowe dla jej regionu i nie odróżniają go od innych - np. bigos jako potrawa regionalna czy wystawa o roślinach łąkowych, które można spotkać w całej Polsce),
 • drużyna zajęła się zagadnieniami powiązanymi wyłącznie z tożsamością lokalną, a nie regionalną (np. poznawanie rodzinnego miasta bez zwracania uwagi na to, co nas łączy z mieszkańcami innych obszarów naszego regionu),
 • drużyna skupiła się na działaniach pożytecznych dla regionu (np. segregacja śmieci, sprzątanie lasów), ale niezwiązanych bezpośrednio z tożsamością regionalną,
 • meldunek jest mało wiarygodny – drużyna pisze, co zrobiła, ale nie przedstawia dowodów (szczegółowych opisów, zdjęć, filmów, wypracowanych rezultatów; czasem meldunek jest tak napisany, że mogła go stworzyć jedna osoba, beż żadnej pracy drużyny),
 • drużyna nie zrozumiała, co znaczy "wyjście na zewnątrz" w drugim kroku i zamiast skierować swoje działania do mieszkańców regionu, zwłaszcza spoza ZHP - ... wyszła w teren,
 • drużyna ograniczyła swoje oddziaływanie do szkoły, osiedla lub hufca, nie próbując dotrzeć do szerszego grona mieszkańców regionu.

Najczęstszym powodem niezdobycia przez drużynę Harcerskiej Odznaki Regionalnej w danej sferze było nieprzeprowadzenie przez drużynę drugiego kroku albo opisanie i udokumentowanie go tak słabo, że nie wiadomo, jakie były jego rezultaty (a czasem nawet jaki był jego przebieg).

Wiele drużyn przeprowadziło bardzo wartościowe działania, które nie mają jednak związku z tożsamością regionalną, a bardziej z tożsamością lokalną. Wówczas działania drużyny są często punktowane bardzo wysoko, a jednocześnie drużyna nie zdobywa HOR. I odwrotnie - niektóre drużyny zdobyły HOR, ale osiagnęły bardzo słaby wynik punktowy ze względu na nieangażowanie partnerów, brak oparcia w rzetelnych źródłach informacji, mało atrakcyjne formy pracy i oddziaływania na zewnątrz, skrótowy opis działań itp.


 

Ranking Roku Regionów opublikowany!

2012-10-15 23:21 przez Polska Myśląca

 

Znamy jutl_files/rokregionow.zhp.pl/rr.pngż ranking Roku Regionów. Tytuł Drużyny Roku Regionów zdobyły ex aequo:

 • 69 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Pyszczydła”, Hufiec Zamość, Chorągiew Lubelska (region: Zamojszczyzna)
 • 15 Drużyna Harcerska "Lipczanie", Hufiec Lubań, Chorągiew Dolnośląska (region: Górne Łużyce)
 • 13 Drużyna Starszoharcerska "Fatamorgana" im. gen. broni Stanisława Maczka, Hufiec Żagań, Chorągiew Ziemi Lubuskiej (region: Dolny Śląsk).

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się ponadto drużyny z Kielecczyzny, Mazowsza, Krainy Dolnego Sanu, Pałuk i Kurpiowszczyzny.

Biorąc pod uwagę niewypełnienie przez żaden z regionów wymagań na tytuł Złotego Regionu, zespół RR oparł klasyfikację regionów na wynikach drużyn z uwzględnieniem ich liczby w regionie oraz liczby drużyn, które przystąpiły do projektu, ale nie wykonały zadań. Na tej podstawie wyłoniono trzy regiony, którym przysługuje tytuł Złotego Regionu. Są to: Zamojszczyzna, Kraina Dolnego Sanu i Podlasie.   

W opublikowanym dziś rankingu Roku Regionów można sprawdzić pozycję swojej drużyny oraz zdobyte znaczki Harcerskiej Odznaki Regionalnej.

Bliższe informacje w sprawie wręczenia wyróżnień dla zwycięskich drużyn i regionów oraz w sprawie dostępności Harcerskiej Odznaki Regionalnej będą się ukazywać w kolejnych dniach. 

Wyniki RR 15 października

2012-10-03 20:33 przez Maciej Młynarczyk

Liczba meldunków złożonych przez drużyny realizujące zadania Roku Regionów, a także bogactwo treści niektórych meldunków, przerosła nasze oczekiwania.

Dlatego sprawdzanie meldunków i tworzenie rankingu Roku Regionów potrwa dłużej, niż planowaliśmy. Żeby ranking był możliwie najbardziej obiektywny, trzeba jeszcze raz, w innych składach, przeanalizować i porównać ze sobą najlepsze (czyli najczęściej również najobszerniejsze) meldunki.

Wyniki ukażą się do 15 października. Odpowiedniemu przesunięciu ulegnie również termin podania informacji o cenie znaczków RR.

Wszystkich zainteresowanych końcowymi wynikami prosimy o cierpliwość.