tl_files/rokregionow.zhp.pl/ozdobnik.png.

.

Brązowy, Srebrny i Złoty Region.

.

.

.

Miano Brązowego Regionu uzyska region reprezentowany w Roku Regionów, spełniający następujące warunki:
.
 co najmniej 30% jednostek, reprezentujących ten region w ramach Roku Regionów, pozytywnie zakończy udział w propozycji programowej (meldunki złożone przez te jednostki zostaną pozytywnie ocenione przez sztab Roku Regionów),
 jednostki reprezentujące region przeprowadzą co najmniej 2 akcje skierowane na zewnątrz (kampanie świadomościowe), w tym co najmniej 1 akcję w ramach koalicji 2 lub więcej jednostek harcerskich,
 co najmniej 1 akcja skierowana na zewnątrz (kampania świadomościowa) zostanie przeprowadzona z udziałem partnera spoza ZHP,
 poziom merytoryczny co najmniej 1 akcji realizowanej przez jednostki reprezentujące ten region zostanie oceniony przez sztab Roku Regionów jako bardzo wysoki,
 strona społecznościowa regionu na Facebooku osiągnie poziom co najmniej 2500 fanów w dniu 31 sierpnia 2012 r.
tl_files/rokregionow.zhp.pl/dolna.png
 
Miano Srebrnego Regionu uzyska region reprezentowany w Roku Regionów, spełniający następujące warunki:
.
 co najmniej 50% jednostek, reprezentujących ten region w ramach Roku Regionów, pozytywnie zakończy udział w propozycji programowej (meldunki złożone przez te jednostki zostaną pozytywnie ocenione przez sztab Roku Regionów),
 jednostki reprezentujące region przeprowadzą co najmniej 4 akcje skierowane na zewnątrz (kampanie świadomościowe), w tym co najmniej 2 akcje w ramach koalicji 2 lub więcej jednostek harcerskich,
 akcje skierowane na zewnątrz (kampanie świadomościowe) zostaną przeprowadzone z udziałem co najmniej 3 partnerów spoza ZHP,
 poziom merytoryczny co najmniej 2 akcji realizowanej przez jednostki reprezentujące ten region zostanie oceniony przez sztab Roku Regionów jako bardzo wysoki,
 strona społecznościowa regionu na Facebooku osiągnie poziom co najmniej 5000 fanów w dniu 31 sierpnia 2012 r.
.

tl_files/rokregionow.zhp.pl/dolna.png

Miano Złotego Regionu uzyska region reprezentowany w Roku Regionów, spełniający następujące warunki:
.
 co najmniej 80% jednostek, reprezentujących ten region w ramach Roku Regionów, pozytywnie zakończy udział w propozycji programowej (meldunki złożone przez te jednostki zostaną pozytywnie ocenione przez sztab Roku Regionów),
  jednostki reprezentujące region przeprowadzą akcje skierowane na zewnątrz (kampanie świadomościowe), dotyczące łącznie wszystkich sfer Roku Regionów, w tym co najmniej 4 akcje w ramach koalicji 2 lub więcej jednostek harcerskich,
 akcje skierowane na zewnątrz (kampanie świadomościowe) zostaną przeprowadzone z udziałem co najmniej 5 partnerów spoza ZHP,
 poziom merytoryczny co najmniej 4 akcji realizowanej przez jednostki reprezentujące ten region zostanie oceniony przez sztab Roku Regionów jako bardzo wysoki,
 strona społecznościowa regionu na Facebooku osiągnie poziom co najmniej 15000 fanów w dniu 31 sierpnia 2012 r., a jej zawartość i sposób prowadzenia będą uzgodnione z komórką odpowiedniego urzędu marszałkowskiego, zajmującą się kulturą regionu, turystyką bądź promocją oraz polityką marki i wizerunku.

tl_files/rokregionow.zhp.pl/dolna.png