tl_files/rokregionow.zhp.pl/ozdobnik.pngCele Roku Regionów

.

Głównym celem naszych działań w Roku Regionów jest

pomóc mieszkańcom naszych małych (i „średnich”) Ojczyzn

w odkrywaniu i pielęgnowaniu poczucia więzi z własnym regionem.

.

Wykonując zadania Roku Regionów, osiągniemy też inne cele:


•  w drużynach i szczepach poznamy bliżej nasze regiony i ich największe bogactwa – kulturę, przyrodę, dziedzictwo historyczne, kapitał społeczny,

•  wzmocnimy poczucie przywiązania członków ZHP do swoich regionów,
 
•  nauczymy się łączyć siły i budować partnerstwa, współpracując nie tylko z działającymi w pobliżu jednostkami harcerskimi, ale również z innymi NGO, z władzami samorządowymi i instytucjami kultury,

•  nauczymy się wychodzić na zewnątrz z naszymi działaniami, by efekty naszej pracy wykraczały poza harcówki i imprezy harcerskie,

•  nauczymy się, jak być widocznymi i jak promować nasze działania, będziemy budować wizerunek ZHP jako organizacji prowadzącej wartościową pracę w dziedzinie edukacji historycznej, kulturalnej, krajoznawstwa, promocji regionu,

•  odświeżymy pracę z harcerskimi instrumentami metodycznymi: stopniami, sprawnościami, z projektem starszoharcerskim, ze znakami służb.