tl_files/rokregionow.zhp.pl/ozdobnik.png.

.

   Drużyna Roku Regionów.

.

.

.

Miano Drużyny Roku Regionów i specjalne nagrody
otrzyma jednostka harcerska lub koalicja kilku jednostek harcerskich,
która zwycięży w rankingu Roku Regionów.
tl_files/rokregionow.zhp.pl/dolna.png
Pozycja w rankingu Roku Regionów zależy od następujących czynników:
.
wartość poznawcza i poziom merytoryczny prowadzonych działań,
wyrazistość i siła przekazu w kampaniach świadomościowych, które jednostka prowadziła samodzielnie bądź w ramach koalicji,
liczba sfer Roku Regionów, których dotyczyły działania tej jednostki w ramach Roku Regionów,
możliwa liczba odbiorców kampanii świadomościowych, które jednostka prowadziła samodzielnie bądź w ramach koalicji – potencjalny zasięg oddziaływania,
liczba i różnorodność partnerów spoza ZHP, zaangażowanych przez jednostkęw jej działania w ramach Roku Regionów,
liczba fanów facebookowej strony społecznościowej regionu reprezentowanego przez tę jednostkę w ramach Roku Regionów,
miano Brązowego, Srebrnego bądź Złotego Regionu, zdobyte przez region reprezentowany przez tę jednostkę w ramach Roku Regionów.
tl_files/rokregionow.zhp.pl/dolna.png