tl_files/rokregionow.zhp.pl/ozdobnik.png.

.

Harcerska Odznaka Regionalna

.

.

.

Członkowie każdej jednostki harcerskiej, której meldunki z akcji zostaną ocenione pozytywnie przez sztab Roku Regionów, otrzymują Harcerską Odznakę Regionalną (HOR).
Harcerska Odznaka Regionalna (HOR) to jeden lub kilka metalowych znaczków w formie puzzli, które można ze sobą łączyć. Puzzli jest tyle, ile sfer Roku Regionów wasza jednostka uwzględniła w swoich akcjach.
A zatem każda drużynamoże sama skomponować swoją Harcerską Odznakę Regionalną!


Np. członkowie drużyny, która przeprowadziła jedną akcję – regionalny festiwal kulinarny, otrzymują odznakę złożoną z jednej części: puzzla „Kulinaria”.

tl_files/rokregionow.zhp.pl/kulinaria.gif

Jeśli drużyna przeprowadziła dwie akcje – jedną poświęconą przyrodzie regionu, a drugą regionalnej gwarze – jej członkowie otrzymują odznakę dwuczęściową, złożoną z puzzla „Przyroda” i z puzzla „Język”.

tl_files/rokregionow.zhp.pl/kulinariaiprzyrpda.gif

Jeśli drużyna w ramach jednej akcji wyemitowała cykl telewizyjnych programów krajoznawczych, poświęconych zabytkom regionu, jego sławnym postaciom i kulturze ludowej – jej członkowie otrzymają HOR złożoną z trzech puzzli: „Miejsca”, „Postacie”, „Folklor”.

tl_files/rokregionow.zhp.pl/miejscaplus.gif