tl_files/rokregionow.zhp.pl/ozdobnik.png.

.

Na czym polega udział

w Roku Regionów?

 

 

 

AKCJE

 

Każda jednostka zgłoszona do Roku Regionów realizuje akcje, zaplanowane samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami.

Każda akcja składa się z dwóch kroków:

Krok 1: działania skierowane do wewnątrz
– zdobywanie informacji, dzielenie się nimi na forum drużyny, gromady, kręgu, szczepu, zespołu; wspólne ustalenie, które informacje wykorzystamy w następnym kroku.

Krok 2: działania skierowane na zewnątrz:
– czyli kampania świadomościowa, adresowana do mieszkańców regionu.

 

Kampania świadomościowa może mieć dowolną formę (np. kampania plakatowa, kampania w serwisie Facebook.com, stworzenie i promocja serwisu internetowego, festiwal kulinarny, rajd turystyczny, cykl wystaw, cykl flash mobów, tworzenie i rozpowszechnianie filmów, programów telewizyjnych, komiksów itp.).

Kampania może dotyczyć jednej, kilku lub wszystkich sfer Roku Regionów, do których należą: przyroda, historia, postacie, miejsca, język, kultura ludowa, kulinaria, stereotypy.

Ważne jest, by do jak największej liczby mieszkańców regionu skutecznie dotarł przekaz, który zostanie przez Was przygotowany (np. że posługiwanie się gwarą śląską jest cool, że kartacze są najsmaczniejszą wizytówką Suwalszczyzny, albo że stołeczne książęce miasto Płock to duma Starego Mazowsza).

Każdy krok akcji kończy się wypełnieniem elektronicznego meldunku.

Każda jednostka może zrealizować dowolną liczbę akcji.

 

Każdy region reprezentowany w ramach Roku Regionów powinien mieć swoją stronę społecznościową w serwisie Facebook.com. Każda spośród jednostek uczestniczących w Roku Regionów może ją oczywiście prowadzić samodzielnie, ale logicznym krokiem jest połączenie sił i wspólna praca nad taką stroną w ramach całego regionu. Treść strony i jej popularność będzie miała znaczenie dla wyników regionów i drużyn/zespołów w Rankingu Roku Regionów.

tl_files/rokregionow.zhp.pl/dolna.png

KROK 1

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO WEWNĄTRZ

 

 

Prowadząc w ramach Roku Regionów działania skierowanedo wewnątrz (krok 1 w każdej akcji) pamiętaj o tym, by:

•   angażować wszystkich członków drużyny w zdobywanie informacji,
•   prowadzić zajęcia oddziałujące na wszystkie zmysły (oprócz obrazu analizować też odgłosy, zapachy, angażować dotyk),
•   co najmniej raz w każdej akcji zorganizować wyprawę, w czasie której członkowie drużyny będą mogli zetknąć się bezpośrednio z omawianymi zjawiskami,
•   łączyć działania drużyny ze zdobywaniem przez jej członków stopni, sprawności, znaków służb,
realizować zadania Roku Regionów jako projekt starszoharcerski (w drużynach starszoharcerskich i wielopoziomowych),
korzystać z pomocy osób i instytucji, które dysponują fachową wiedzą i mogą pomóc uczynić Wasze działania atrakcyjniejszymi.

 


Więcej informacji:

Edukacja regionalna. Poradnik dla nauczyciela (praca zbiorowa), Warszawa 2002,
• E. Repsch, H. Skowroński (red.), O edukacji regionalnej – dziedzictwie kulturowym w regionie, MEN, Biblioteczka Reformy, zeszyt 24, Warszawa 2000,
• J. Angiel, Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe, MEN 1995,
Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim (praca zbiorowa), Poznań 2001,
• J. Kuźnieców, W mojej małej Ojczyźnie. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie, Warszawa 2005,
Geografia 2. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (edycje regionalne), NowaEra 2003.
Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, PTTK 2009

 

tl_files/rokregionow.zhp.pl/dolna.png

.

KROK 2

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ

.

Realizując działania skierowane na zewnątrz (krok 2 w każdej akcji), pamiętajcie o poniższych zasadach.

•   Budujcie partnerstwa. Nie musicie się na wszystkim znać, wszystkiego umieć i mieć ogromnych możliwości organizacyjnych, by prowadzić niesamowite przedsięwzięcia – wykorzystujcie potencjał innych osób, organizacji, instytucji, by razem prowadzić lepsze działania.
•   Testujcie wstępnie Wasze pomysły – przed wcieleniem ich w życie omawiajcieje z osobami spoza ZHP, których opinii możecie zaufać, by upewnić się, że Wasz przekaz będzie czytelny dla przeciętnego odbiorcy, a wybrane formy działania okażą się naprawdę wartościowe, atrakcyjne i skuteczne.
•   Starajcie się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców – mieszkańców Waszego regionu. Zróbcie z Waszych akcji wydarzenia, którymi nie da się nie zainteresować. Poproście o pomoc lokalne i regionalne media, władze samorządowe, inne organizacje, a także parafie, by nadać Waszym działaniom jak największy rozgłos. Wykorzystujcie Internet jako narzędzie komunikacji i promocji (np. serwis internetowy poświęcony Waszym działaniom, aktywna promocja na Facebooku). Chwalcie się Waszymi dokonaniami, angażujcie Wasze społeczności we współzawodnictwo o miano Regionu Roku.
•   Pozyskujcie środki na Wasze działania. Aktywnie poszukujcie sponsorów, przy współpracy z komendami hufców i chorągwi występujcie o wsparcie do samorządów i startujcie w konkursach grantowych. Więcej informacji o środkach na działalność kulturalną: http://www.platformakultury.pl/sub,pl,fundusze.html,
http://fundusze.ngo.pl.
•   Pamiętajcie o głównym celu Roku Regionów: działania skierowane „na zewnątrz” mają pomóc naszym bliższym sąsiadom odkryć albo umocnić ich związek z regionem – naszą małą (lub, jak kto woli – średnią) Ojczyzną.

 

 

tl_files/rokregionow.zhp.pl/dolna.png